Studentská soutěž AMiTsys Expert

Cílem soutěže je podpořit práci vyučujících předmětu automatizace na středních školách prostřednictvím přímé motivace studentů. Soutěžící studenti po konzultaci se svými vyučujícími řeší samostatně projekt, který přímo souvisí s produkty firmy AMiT nebo s odbornou učebnou automatizace.

 

Logo soutěže AMiTsys Expert

Projekt se může například zabývat řešením konkrétní automatizační úlohy, výrobou demonstračního přípravku pro využití řídicích systémů firmy AMiT ve výuce, tvorbou studijní dokumentace apod. Část projektu musí vždy obsahovat parametrizaci řídicích systémů firmy AMiT (řídicí algoritmus, vzorová aplikace, vzorové fragmenty pro výuku apod.).


Způsob přihlášení do soutěže

Formální přihlášení do soutěže zajistí pověřený odborný vyučující. Přihláška musí obsahovat seznam všech zaslaných projektů. V seznamu musí být uveden autor (nebo kolektiv autorů) projektu a téma, dále pak souhlas autora (nebo kolektivu autorů) se zveřejněním práce na webových stránkách společnosti AMiT. Projekty s přihláškou zašle v elektronické podobě na adresu AMiT, spol. s r.o., Vídeňská 118, 619 00 Brno, popř. e-mailem na adresu amitbo@amit.cz. Tištěná verze projektu není nutná, vypovídá však mnohé o jeho estetickém provedení.

Vybrané úspěšné soutěžní práce

Automatické parkoviště (L. Zezula) - 1. místo 2017
2017-1.pdf
Řízení výtahu a garáže (J. Szlaur) - 2.-3. místo 2017
2017-2a.pdf
Automatizační linka s PLC (J. Novotný, D. Přibyl) - 2.-3. místo 2017 2017-2b.pdf
Mincovník (Radim Skládaný) - 1. místo 2014
2014-1.pdf
Model pásového dopravníku s manipulátorem (Dušan Benda, Aleš Pernikář) - 1. místo 2012
2012-1.pdf
Model osobního výtahu (Petr Filakovský, Jakub Krejzek) - 2. místo 2012
2012-2.pdf
Portálová mycí linka (Tomáš Mičulka, Lukáš Malík, Vojtěch Zborovský) - 3. místo 2012
2012-3.pdf
Tech. zabezpečení a řízení tunelu (Marek Partika) - 1. místo 2011
2011-1.pdf
Automatický parkovací systém (Vít Pořízek) - 2. místo 2011
2011-2.pdf
Model inteligentního domu (Dominik Hungr, Pavel Roček) - 3. místo 2011
2011-3.pdf
Pinball (Martin Volavka, Roman Skrčený, Vít Vondráček) - 1. místo 2010
2010-1.pdf
Řízení záložního zdroje (Radim Vaško) - 2. místo 2010
2010-2.pdf
Zabezpečení a vytápění RD (Luboš Uhliarik, Martin Buchta, Jan Šimurda) - 3. místo 2010
2010-3a.pdf
Model silničního tunelu (Marek Partika) - 3. místo 2010
2010-3b.pdf
AT08 - Automatický transportér (Viktor Ptáček a Michal Kupka) - 1. místo 2008
2008-1.pdf
2008-1_vyukovy_text1.pdf
2008-1_vyukovy_text2.pdf
Řízení křižovatky (Martin Čala) - 2. místo 2008 2008-2.pdf
Model řízení veřejného osvětlení (Václav Pešek) - 3. místo 2007 2008-3.pdf
Řízení technologie bazénu (Aleš Dlouhý) 2008-4.pdf
Meteorologická stanice (Tomáš Hřebíček a Tomáš Herceg) - vítězové 2007 2007-meteo-1.pdf
Popelka 2007 (Viktor Ptáček) - 1. místo 2007 2007-1.pdf
Řízení a realizace destilační kolony (Miroslav Hajduk a Lukáš Beneda) - 2. místo 2007 2007-2.pdf
Lodní zdymadla (Ladislav Kolář a Michael Kozubek) - 3. místo 2007 2007-3.pdf
Výtah (Václav Kaczmarczyk, Jan Karpeta) - 1. místo 2003 2003-1.pdf
Stanice ohřevu vody (Karel Mann, Václav Šilha, Jiří Vitha) - 2. místo 2003 2003-2.pdf
Čerpací stanice (Stanislav Hovanec) - 1. místo 2002 2002-1.pdf
Zabezpečovací systém (alarm) pro ostrahu budov (Roman Šafránek) - 2. místo 2002 2002-2.pdf
Vytápění rodinného domku (Martin Kupčík a kol.) - 3. místo 2002 2002-3.pdf
Řízení a ovládání provozu štěrkovny (Josef Hankus, Radomír Vach) - 3. místo 2002
2002-4.pdf
Vytápění rodinného domku (Tomasz Bartulec) 2002-5.pdf